Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Więcej AKCEPTUJĘ

Regulamin Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności

Regulamin Ochrony Danych Osobowych (RODO) dla serwisu SynergyIq oferującego warsztaty z Myślenia Systemowego prowadzone przez Mariusza Petlica i Piotra Kustrę.

I. Administracja Danych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma sube Mariusz Petlic z siedzibą Świńczów 93, 32-043 Skała, NIP: 945-187-69-34, Regon: 356516328 prowadząca serwis internetowy, oferujący warsztaty z Myślenia Systemowego.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

II. Zakres przetwarzania danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail,
c) Numer telefonu,
d) Nazwa firmy i jej adres (w przypadku firm),
e) Inne dane niezbędne do realizacji warsztatu.

III. Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) Realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej,
b) Ewentualnej obsługi reklamacji,
c) Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
d) Marketingu własnych usług Administratora.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy prawa, oraz podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia.
W ramach korzystania z narzędzi Google Workspace, dane mogą być przetwarzane przez Google LLC zgodnie z ich polityką prywatności.
Google LLC nie wykorzystuje tych danych dla swojego użytku, ale jedynie udostępnia narzędzia umożliwiające przetwarzanie danych przez Administratora.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

VII. Kontakt w sprawie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych za pomocą adresu e-mail: kontakt@mysleniesystemowe.com.