Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Więcej AKCEPTUJĘ

Optymalizacja lokalna czy globalna?

Myślenie systemowe to sposób patrzenia na świat, który podkreśla znaczenie interakcji pomiędzy elementami systemu. W kontekście firmy oznacza to, że efekt działania firmy nie jest sumą efektów działania poszczególnych działów i zespołów, ale ich wzajemnym powiązaniem.

Przykład

Lexus przeprowadza test z kieliszkami szampana, aby sprawdzić poziom turbulencji w samochodzie. Turbulencja jest funkcją interakcji wielu elementów samochodu, takich jak silnik, zawieszenie, opony i kształt karoserii. Poprawienie funkcjonowania jednego lub kilku z tych elementów osobno niekoniecznie umożliwi osiągnięcie tego finalnego efektu. Do tego potrzebujemy uwzględnić interakcje pomiędzy wszystkimi elementami.

Analogia do firmy

Podobnie, efektywność firmy jest funkcją interakcji wszystkich jej działów i zespołów. Na przykład, częstotliwość wypuszczenia nowej wersji produktu na rynek zależy od wielu czynników, takich jak:

  • łatwość w realizacji zadań
  • wynagrodzenie
  • wyposażenie
  • poziom stresu

Żaden z tych czynników nie ma niezależnego wpływu na efekt końcowy. To interakcja wszystkich czynników decyduje o tym, jak szybko firma będzie w stanie wprowadzać nowe produkty.

Większość tradycyjnych firm jest zbudowana w oparciu o model silosowy. Oznacza to, że każdy dział lub zespół jest odpowiedzialny za określony obszar działalności i działa w oderwaniu od innych działów i zespołów. W takim modelu, każdy dział lub zespół może być lokalnie zoptymalizowany, ale może to prowadzić do suboptymalizacji działania całej firmy.
W tradycyjnych firmach zwykle nie ma dedykowanej roli, której celem jest poprawianie interakcji między działami i zespołami. W rezultacie, nikt nie jest odpowiedzialny za optymalizację globalną firmy.

Myślenie systemowe może pomóc firmom w uniknięciu suboptymalizacji. Pozwala ono firmom na spojrzenie na siebie jako na całość i na zrozumienie, jak interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami wpływają na efektywność firmy.


Autor: Piotr Kustra