Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Więcej AKCEPTUJĘ

SynergyIQ - regulamin warsztatów

Zapisując się na warsztaty akceptujesz poniższy regulamin.

Regulamin warsztatów z Myślenia Systemowego prowadzonych przez Mariusza Petlica i Piotra Kustrę

I. Definicje

Organizator - osoba lub firma oferująca i prowadząca szkolenie z Myślenia Systemowego.
Uczestnik - osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się i opłaciła udział w szkoleniu.
Warsztaty - sesje szkoleniowe z Myślenia Systemowego prowadzone przez Mariusza Petlica i Piotra Kustrę.

II. Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w warsztatach, Uczestnik musi wypełnić i wysłać formularz "Rejestracja na szkolenie Myślenie Systemowe", który znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona i decyduje kolejność otrzymanych płatności.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza, Organizator odpowie i potwierdzi "Zgłoszenie rejestracji".
Uczestnik otrzyma informacje o dalszych krokach oraz dane do faktury.
Uczestnictwo w warsztatach jest potwierdzane po otrzymaniu przez Organizatora pełnej opłaty.

III. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej.
Organizator ma prawo odwołać warsztaty z powodu siły wyższej lub z innych poważnych powodów. W takim przypadku uczestnikom zostanie zaoferowana możliwość uczestnictwa w innych terminach lub zwrot opłaty za warsztaty.

IV. Prawa i obowiązki Uczestnika

Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach i przestrzegania regulaminu.
Uczestnik ma prawo do uzyskania materiałów szkoleniowych oraz potwierdzenia ukończenia szkolenia.
Firma uczestnicząca w warsztatach może delegować do udziału w warsztatach dowolną liczbę swoich pracowników, zgodnie z opłaconą kwotą i warunkami określonymi przez Organizatora.

V. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia oraz innych celach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
Wszelkie spory wynikające z realizacji szkolenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.